background

25.Yıl Ersel Harita Planlama Gayrimenkul ve Danışmanlık

Çeyrek asırlık tecrübemizle doğru, kaliteli, hızlı ve uygun çözümler sunan  Ersel Harita Planlama ve Gayrimenkul danışmanlık şirketi  gayrimenkulünüzün geliştrilmesinde önemli bir rol oynamaktadır 
Ersel Harita Planlama İstanbul'da kuruldu. Hizmete başladığı günden bu yana başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerde birçok projeyi başarı ile tamamlamıştır.

Ana faaliyet alanımız harita Mühendislik hizmetleri ve Şehir Bölge planlama olmakla beraber gayrimenkul için  gerekli olan tüm hizmetlere   danışmanlık ve çözüm sunmaktadır. 

Ayrıca Ersel Harita Planlama ihtiyacınız olan ölçme ve mühendislik ihtiyaçlarınızda günümüz teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak mühendislik hizmetleri ile size en hızlı ve uygun çözümleri sunar ve sizin için en doğru çözüm ortağı olacaktır.  

format_shapes

Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri

Harita ve Kadastro hizmetlerinde  hem ölçme hemde imar uygulamalarında üstün tecrübesi ile çözüm ortağınızdır

border_color

Şehir ve Bölge Planlama Hizmetleri

İmar planları ve kentsel dönüşüm gibi uygulamalara dair tüm süreçleri takip eder vesonuçlandırır

aspect_ratio

Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri

arsanın bölgenin sosyal ve ekonomik  yasal, arz-talep dengesi, tasarım, konsept geliştirmesini yapar

 • border_outer

  İmar ve Kadastro 

  Image

  İmar ve Kadastro Uygulamaları

  ° Yola Terk, Tevhid,İfraz (15-16 Md. Uygulamaları)
  ° Şuyulandırma (18.Md-10c uygulamaları)
  ° Kontür Gabari
  °  Plankote
  ° Parselasyon Planları
  ° Sınırlandırma haritaları
  ° Kamulaştırma Planları
  ° İrtifak hakkı tesisleri
  ° Sayısallaştırma
  ° Aplikasyon
  ° İlk tesis kadastrosu
  ° Kadastro Yenilemesi
  ° Kadastro Tescil işlemleri
  ° Köy Yerleşim Planları
   


  .

 • blur_off

  Harita ve Ölçme 

  Image

  Ölçme ve Harita Hizmetlerimiz

  ° Halihazır Harita
  ° Fotogrametrik haritalar
  ° Orthophoto üretimi
  ° Lazer Tarama 
  ° Plankote
  ° Şeritvari harita
  ° Madencilik ölçmeleri
  ° As-Build Ölçmeleri
  ° Kontrollük hizmetleri
  ° Kübaj Hesapları
  ° Hassas Aplikasyon
  ° Endüstriyel Ölçmeler
  ° Röleve Ölçmeleri 
  ° Deformasyon Ölçmeleri 
  ° Ağaç Rölöveleri

  ve ölçmeye dair herşey


  .

 • blur_circular

  Planlama ve Kentsel Dönüşüm

  Image

  Planlama ve Kentsel Dönüşüm

  ° Şehircilik Hizmetlerine İlişkin Fizibiliteler
  ° Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projeleri
  ° 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
  ° 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
  ° 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
  ° Koruma Amaçlı İmar PlanıPlanlarının Hazırlanması
  ° Kentsel Tasarım
  ° Kentsel Dönüşüm   


  .

 • blur_linear

  Gayrimenkul Geliştirme

  Image

  Gayrimenkul Geliştirme

  Gayrimenkul geliştirme; bir arsanın bölgenin sosyal ve ekonomik konjonktürüne göre finansal, yasal, rakip, arz-talep dengesi, tasarım, konsept, süre vb. analizler ve fizibilite çalışmalarının yapılıp proje üretilerek gerekli finansmanın sağlanması ile oluşturulan yatırım türüdür.Gayrimenkul geliştirme projelerinin gerçekleşmesi için yatırımcı tarafından 3 önemli yapı taşının bir araya getirilmesi gerekmekte olup bunlar Arazi, Proje Düşüncesi ve Sermaye olarak açıklanmaktadır. (BONE-WINKEL 1994). Bu üç yapı taşının tek bir yatırımcı bünyesinde bulunabileceği gibi, birden fazla yatırımcının birlikteliği ile kurulacak ortak yatırım projeleri ile sağlanabilir. Bu ortaklığın oluşturulması, sürdürülebilmesi ve gerekli adımların atılması, planlanan gayrimenkul geliştirme projesinin iyi irdelenip analiz edilerek planlanması ile kolay yönetilebilecektir.Yapımı düşünülen gayrimenkul geliştirme projelerinde yatırımın maksimum faydayı elde edebilecek ve yatırımın geri dönüş süresini minimuma indirebilecek şekilde planlamak ve süreç boyunca mücbir sebepler dışında oluşabilecek rizikoları tespit etmek yatırımcı açısından oldukça önemli unsurlardır. Bu bağlamda gayrimenkul geliştirme projelerinde yatırım öncesinde yapılacak analiz ve fizibilite çalışmalarının yanı sıra; projenin hayata geçirilme ve sonrasında birincil ve ikincil satışları sırasında da yapılan analizlerin kontrol edilerek ihtiyaca göre yenilenmesi gerekmektedir. Gayrimenkul geliştirme projelerinin ilgili kanun, gayrimenkul mevzuatı ile imar kanununu dikkate alarak yapılması, araştırma konusu bölgenin imar ve yapılaşma şartları ile genel teamülleri göz önünde bulundurması gerekmektedir.Gayrimenkul geliştirme projeleri için danışmanlık; konusunda uzman gayrimenkul sektörüne ve bileşenlerine, ilgili kanun, mevzuata hakim; gayrimenkul değerleme uzmanı, mimar, mühendis, şehir plancı, işletmeci, ekonomist, hukukçu, analist gibi çok yönlü dallara hakim uzmanlardan oluşan ekip tarafından yapılması istenen sonuçlara daha doğru ve yakın ulaşılmasında rol oynayacaktır.


  .

Image

E: info@erselharita.com
P: +90 216 416 0 500

Merkez ofis: Küçükbakkalköy mah.Kayışdağı cad.Metal işm. No:37/78 Ataşehir/Istanbul

İrtibat ofisi: Rüzgarlıbahçe mah. Cumhuriyet cad.No:36/D Kavacık/Beykoz/İstanbul  

..