İMAR VE KADASTROUYGULAMALARI >>ilk tesis kadastrosu

İLK TESİS KADASTROSUKadastro bölgesi sayılan ilçelerin idari sınırları içinde kalan sahanın kadastro çalışma alanlarına bölünmesi suretiyle yapılır.

Kadastro bölgesindeki belediye sınırları içinde bulunan mahalleler ile köylerin her biri bir çalışma alanı sayılır.Hangi köy veya mahallelerde çalışma yapılacağı yıllık iş programlarında belirtilir ve program çerçevesinde kadastro yapılır.Herhangi bir köy veya mahallenin kadastrosunun yapılıp yapılmadığı veya o yılın iş programında olup olmadığı, ilgili kadastro müdürlüğünden veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden öğrenilir.

Yıllık iş programında belirtilen köy ve mahallelerde hangi tarihte kadastroya başlanacağı en az 15 gün önceden Kadastro Müdürü tarafından, çalışma yapılacak köy ve mahalle ile mücavirindeki köy ve mahallelerde ve bölge merkezinde, alışılmış vasıtalarla ilan edilir. Bu ilanın bitiminden sonra kadastro teknisyenleri çalışma alanına gönderilir ve kadastro teknisyenlerince çalışma alanının sınırı belirlenip krokisi düzenlenir.

Çalışma alanı sınırı içindeki taşınmaz malların, ada ve mevki esasına göre sınırlandırma ve tespiti yapılır. Kadastrosuna başlanılacak olan ada ve mevki, çalışmalara başlamadan en az 7 gün önceden kadastro teknisyenlerince çalışma yapılan köy ve mahallede ilan ettirilir ve bu ilanın bitimini takiben sınırlandırma ve tespit çalışmalarına başlanır.

Taşınmaz mallar kadastro teknisyenlerince, hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeler, muhtar ve bilirkişilerin bilgilerine başvurulmak suretiyle incelenir ve zemine uygulanır. Muhtar ve bilirkişilerin beyan ve ifadelerinden edindikleri bilgilere göre, kadastro teknisyenlerince taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitleri yapılarak kadastro tutanakları düzenlenir.

Kadastro harçları, son beyan dönemine ait emlak vergisi değeri üzerinden ve ilgililerin sınırlandırma ve tespit sırasında hazır bulunup bulunmadığına göre değişik oranlarda hesaplanır.

 

Ersel Harita İnşaat İmar Planlama Mühendislik Tic.Ltd.Şti

Bostancı Mahallesi. Tünel Cad. Yalıyolu sok. Ergin işm. No:52 A blok D:12 Kadıköy/İstanbul/Türkiye 34744
Tel: +90216 416 0 500 Fax:+90216 416 0 502
Email: info @ erselharita.com